Ile uczniów uczy się w szkołach publicznych, a ile w niepublicznych?

We wrześniu 2022 (rok szkolny 2022/2023) w szkołach niepublicznych (szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące) uczyło się 254 604 dzieci i młodzieży, co stanowiło 6,2% wszystkich uczniów tych szkół, których było ponad 4 miliony (4 099 060).

Z kolei we wrześniu 2013 (rok szkolny 2013/2014) w szkołach niepublicznych (szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące) uczyło się 133 225 dzieci i młodzieży, co stanowiło 3,5% wszystkich uczniów, których było ponad 3,8 miliona (3 823 776).

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach niepublicznych uczyło się prawie dwa razy więcej uczniów (wzrost o 91%) niż w roku szkolnym 2013/2014.

Szkoły niepubliczne stanowiły 13,4% wszystkich szkół we wrześniu 2022, a we wrześniu 2013 – 9,3%.

 

Między rokiem szkolnym 2013/2014 a 2022/2023 ponad trzykrotnie zwiększyła się liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących (wzrost z 23 243 do 72 265).

W 2013 licea były 3-letnie, a w 2022 już 4-letnie, ale również udział młodzieży w liceach niepublicznych w łącznej liczbie uczniów w liceach zwiększył się z 4,2% do 10%.

Oznacza to, że obecnie już co dziesiąty licealista uczy się w prywatnej szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 niepubliczne licea ogólnokształcące stanowiły już ponad jedną czwartą wszystkich liceów w Polsce (26,6%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane nie obejmują szkół dla dorosłych

Kliknij, aby powiększyć.

 

 

Zobacz więcej szczegółowych danych MEN na temat szkół

 

Jeżeli podoba Ci się moja działalność, korzystasz z moich ciekawych liczb, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie buycoffee.to.