Jak zmieniła się liczba nierzetelnych dłużników?

Ponad 7-krotnie wzrosło zadłużenie Polaków w wieku 18-25 lat widniejących na liście nierzetelnych dłużników między 2013 a 2023 rokiem (wzrost z 42,8 mln zł do 307 mln zł). Według danych Krajowego Rejestru Długów w tym samym czasie łączne zadłużenie Polaków od 18-ego roku życia zwiększyło się ponad 3-krotnie (wzrost z 13,7 mld zł do 44,4 mld zł).

W 2023 r. łączne zadłużenie nierzetelnych dłużników w wieku 18+ wzrosło o 1% względem 2022 r., podczas gdy w grupie wiekowej 18-25 wzrosło o 75%.

W 2023 r. było prawie 2,4 mln nierzetelnych dłużników w wieku 18+ widniejących w Krajowym Rejestrze Długów.

Od 2021 r. liczba nierzetelnych dłużników utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 2,4 mln osób. Jednocześnie jest to nieznacznie mniej niż jeszcze przed pandemią w roku 2018 czy 2019, kiedy ta liczba oscylowała wokół 2,5 mln osób.

W 2023 r. największą grupę nierzetelnych dłużników stanowiły osoby z grupy wiekowej 36-45 lat, było ich 628 tys.

Choć liczba nierzetelnych dłużników z grupy wiekowej 18-25 lat jest najmniejsza na tle pozostałych grup wiekowych, to jednak w ciągu ostatniej dekady nastąpił największy jej wzrost, bo aż 3-krotny (z 29,2 tys. osób w 2013 r. do 87,4 tys. osób w 2023 r.). W tym samym okresie łączna liczba nierzetelnych dłużników w wieku 18+ zwiększyła się o ok. jedną czwartą (wzrost z niecałych 1,9 mln w 2013 r. do prawie 2,4 mln z w 2023 r.).

 

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

 

 

 

 

Na podstawie danych udostępnionych przez Krajowy Rejestr Długów