O projekcie

 

W styczniu 2017 r. uruchomiłam autorski projekt edukacyjny ciekaweliczby.pl.

Jego celem jest przybliżanie opinii publicznej wartych poznania faktów społeczno-ekonomicznych, opartych na konkretnych danych liczbowych, a także przyczyniania się do szerszego wykorzystywania danych w różnych obszarach naszego życia.

Zdarza się, że media, eksperci, publicyści i my sami bezkrytycznie przedstawiamy określone zjawiska i fakty oraz liczby, które je określają. Często nie zastanawiamy się, czy dana liczba to dużo czy mało, a jeśli nawet dużo, to w porównaniu z czym? Jak te liczby zmieniły się w określonym czasie?

W ramach projektu ciekaweliczby.pl prezentuję liczby, które uważam za ciekawe i wartościowe dla publicznej dyskusji. Publikuję też dane, które odkłamują kłamstwa prezentowane często w mediach przez przedstawicieli władzy lub inne osoby publiczne.

Przedstawiam również wyniki badań opinii społecznej, które są realizowane z mojej inicjatywy.

Przedstawiając dane, można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski dotyczące nas – Polaków – jako społeczeństwa oraz tego, jak określone zjawiska zmieniały się na przestrzeni lat. Może to stanowić dla rządzących, mediów, twórców kampanii społecznych oraz nas wszystkich inspirację i cenne źródło wiedzy.

Najczęściej prezentuję dane, które są ogólnie dostępne, ale też występuję o dane do różnych instytucji w ramach prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji).

Zawsze też podaję źródło danych oraz linki do danych publicznych, aby każdy mógł je sprawdzić lub poszerzyć wiedzę na interesujący go temat.

Ideą projektu ciekaweliczby.pl jest prezentowanie danych tak, aby każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem a opinią, prawdą a fałszem, informacją a dezinformacją coraz bardziej się zacierają.

Liczby i wyniki badań sondażowych, które przedstawiam, często odbijają się głośnym echem w mediach i są przyczynkiem do szerszej dyskusji. Przykładem takich liczb są m.in. dane o rosnącej liczbie prób samobójczych dzieci i młodzieży, o wydłużających się kolejkach do lekarzy specjalistów, o spadku stopy inwestycji w Polsce, zapaści w budowie autostrad, rosnącej liczbie emerytów z głodowymi emeryturami, czy o bardzo wydłużającym się czasie trwania postępowań sądowych.

Przykładem sondaży są te dotyczące opinii Polaków na temat źródeł finansowania 500 plus, znajomości pojęcia inflacja, relacji Kościół-państwo, czy kwestionowania pandemii COVID-19.

Szukanie danych jest dość trudne i żmudne, więc mam nadzieję, że ten projekt, skupiający w jednym miejscu masę ciekawych liczb, raportów oraz danych źródłowych będzie cennym źródłem wiedzy dla wielu z Was!

 

Projekt wspierany przez Fundację Wolności Gospodarczej