Ilu emerytów pracuje?

Na koniec 2022 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 826 tys. i była większa o 52% od liczby pracujących emerytów na koniec 2011 r. (541,9 tys.) i o 44% większa od liczby pracujących emerytów na koniec 2015 r. (575,4 tys.)

Między rokiem 2011 a 2022 udział pracujących emerytów w relacji do emerytów otrzymujących świadczenie wypłacane z ZUS zwiększył się z 10,9% do 13,5%.

Oznacza to, że na koniec 2022 r. pracował co siódmy emeryt, podczas gdy na koniec 2011 r. pracował co dziewiąty emeryt.

 

 

 

Zobacz więcej danych ZUS na temat miesięcznych wybranych świadczeń pieniężnych oraz na temat pracujących emerytów

Dane dotyczące pracujących emerytów za lata 2022 oraz 2014, 2013, 2011 zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez ZUS.