Jaki procent wydatków samorządów na oświatę pokrywa subwencja i dotacja oświatowa?

Udział subwencji oświatowej i dotacji bieżącej na cele oświatowe w łącznych wydatkach jednostek samorządu terytorialnego na oświatę (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i dział 801 – Oświata i wychowanie) zmniejszył się z 70% w 2012 r. do 63% w 2021 r.

W latach 2012-2016 ten udział utrzymywał się na stałym poziomie 70%, po czym systematycznie malał.

Jednostki samorządu terytorialnego finansują oświatę z subwencji oświatowej, dotacji oraz z dochodów własnych. Od 2017 r. oświata jest w coraz mniejszym stopniu finansowana z subwencji i dotacji, a w coraz większym – z dochodów własnych, kosztem innych zadań samorządu.

 

Kliknij, aby powiększyć

 

 

Uwaga 1: w ramach dostępu do informacji publicznej wystąpiłam o dane od roku 2007 r.

Otrzymałam odpowiedź: „Wniosek w odniesieniu do danych za lata 2007-2011 stanowi żądanie udostępnienia informacji przetworzonej. Ministerstwo nie dysponuje gotowym zestawieniem w tym zakresie”.