Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w miastach powiatowych?

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2021 r. spośród 66 miast na prawach powiatu było w Jastrzębiu Zdroju i wynosiło 8 987,51 . Przeciętne zarobki w Warszawie były dopiero na drugim miejscu – 7 687,58 zł. Z kolei najniższe były w Świętochłowicach – 4 816,93 .

Różnica w przeciętnym wynagrodzeniu brutto między Jastrzębiem-Zdrój a Świętochłowicami wyniosła 4 170,58 .

Od 2007 do 2021 roku przeciętne wynagrodzenie brutto najbardziej wzrosło w Tarnowie – o 148%, a najmniej w Katowicach – o 86%.

 

Uwaga: Dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

 

Kliknij, aby lepiej zobaczyć

 

Kliknij, aby lepiej zobaczyć

 

Dane: GUS / Bank Danych Lokalnych (Wynagrodzenia i świadczenia społeczne / Wynagrodzenia / Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto)