Jak zmieniała się liczba wniosków w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

W 2022 roku do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wpłynęło ok. 193 tys. wniosków dotyczących zakończenia działalności gospodarczej i prawie 346 tys. wniosków dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej

Różnica między liczbą wniosków o założenie i wznowienie działalności gospodarczej a liczbą wniosków o zakończenie i zawieszenie działalności wyniosła prawie minus 76 tys. i był to najgorszy bilans od 2015 r.

W roku 2015 bilans był pozytywny: więcej osób złożyło wnioski o założenie i wznowienie działalności w rejestrze CEIDG niż złożyło wnioski o zakończenie i zawieszenie działalności (ponad 30 tys. na plus).

Na koniec 2022 r. w Polsce było ok. 2,5 mln aktywnych działalności gospodarczych.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to system elektroniczny, który gromadzi dane o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych).

 

 

 

Dane na podstawienie miesięcznych zestawień o liczbie wniosków złożonych w CEIDG.

 

Jeżeli podoba Ci się moja działalność, korzystasz z moich ciekawych liczb, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie buycoffee.to.