Ile osób w Polsce pobierało emeryturę niższą niż minimalna emerytura?

310,1 tys. osób pobierało emeryturę* nowosystemową z ZUS w wysokości niższej niż najniższa emerytura (tzw. emeryturę głodową) na koniec grudnia 2020 r. To aż 13 razy więcej niż w grudniu 2011 r. kiedy taką emeryturę pobierało 23,9 tys. (wzrost o 286,2 tys.).

W grudniu 2020 r. najniższa emerytura krajowa wynosiła 1200 zł brutto.

* bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych.

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższa ustawowa emerytura przysługuje gdy:

  • mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat
  • kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat

 

 


Dane za 2020 udostępnione ciekaweliczby.pl przez ZUS

Dane za lata 2011-2019