Ile trwają postępowania sądowe w Polsce?

Średni czas trwania (sprawność) postępowań sądowych wybranych kategorii spraw w I instancji wynosił ogółem 5,8 miesiąca w 2019 r.

Między rokiem 2011 a 2015 (za PO-PSL) średni czas postępowania sądowego wydłużył się o 0,1 miesiąca.

Między rokiem 2015 a 2019 (za PiS) średni czas postępowania sądowego wydłużył się 1,6 miesiąca.

Dane za 2019:
Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Ministra Sprawiedliwości za rok 2019 (strona 5)

Dane za 2011-2018:
Sprawność postępowań sądowych – czas trwania postępowania sądowego w latach 2011-2018