Ile osób zarabiało płacę minimalną?

Na koniec grudnia 2019 r. wynagrodzenie minimalne otrzymywało prawie 1,5 mln osób zatrudnionych w gospodarce narodowej. To o 148 tys. więcej niż w roku 2013 (wzrost z 1 337 tys. do 1 485 tys.).

Udział osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego w liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę w grudniu 2019 r. wyniósł ok. 13% i utrzymuje się na tym samym poziomie od 2012 r.

 

 

Szczegółowe dane za 2019 r. zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez GUS.

Dane dotyczące osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu udostępniane są w informacji sygnalnej Wybrane zagadnienia rynku pracy oraz w Roczniku Statystycznym Pracy.

Pierwsza informacja sygnalna dotyczące osób otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia została opublikowana w 2012 roku i z uwagi na fakt, że było to pierwsze podejście do tego tematu, wartości są ogólnym szacunkiem.