Zazdrość po polsku – badanie

Zazdrość wpływa na nasze decyzje zakupowe. Co drugi Polak przyznaje się do tego, że kupił produkt, bo posiada go ktoś inny. Z kolei co czwarty Polak zdecydował się kupić coś, na co go nie stać, tylko dlatego, że znajomy posiada taką rzecz – tak wynika z badania „Polacy o zazdrości”, które zostało zaprezentowane podczas 8. konferencji Nienieodpowiedzialnych „Zazdrość, nierówność, polaryzacja… przyszłość?” (2020).

Mężczyźni częściej zazdroszczą niż kobiety, choć to kobietom łatwiej przychodzi przyznać się do tego uczucia. Do zazdrości przyznaje się 37% mężczyzn i 44% kobiet. Znacznie częściej i silniej uczucia zazdrości doświadczają osoby w wieku 18-24 lat. Odczuwanie zazdrości znacząco obniża się u osób powyżej 55. roku życia.

Odczuwanie zazdrości jest skorelowane także ze statusem społecznym. Do odczuwania tej emocji częściej przyznają się osoby o niższych dochodach (od 2000 do 4000 zł) niż Polacy, których portfele są bardziej zasobne.

Są dwa typy zazdrości: zazdrości konstruktywna i zazdrość destrukcyjna.

Zazdrość konstruktywna motywuje do działania, pobudza do rozwoju i sięgania po więcej. Tym samym osoby, które ją odczuwają, chętniej pracują nad sobą i pokonują swoje słabości. Zazdrość destrukcyjna ma swoje źródło w negatywnych emocjach, w tym frustracji. 

Z danych wynika, że zazdrość konstruktywna wzrasta wraz z wykształceniem, zazdrość destrukcyjna maleje wraz ze wzrostem dochodów.

Zazdrość konstruktywna koreluje z odpowiedzialną konsumpcją. Osoby, które ją odczuwają, częściej skłonne są sięgnąć po produkty bardziej przyjazne środowisku. Chętniej też przeznaczają środki na cele charytatywne. Z kolei osoby z wysokim wskaźnikiem zazdrości destrukcyjnej częściej mają tendencję do nieodpowiedzialnego zapożyczania się, czyli nie tylko mają problemy ze spłatą, ale także pożyczają środki na rzeczy, których nie potrzebują.

Zazdrość po polsku. Precyzując: Czy wolimy, aby sąsiadowi zdechła krowa, czy aby nam przybyła jedna do stada? Otóż, jak wynika z badania, to zależy od tego, kogo zapytamy, czyli jaki typ zazdrości dominuje u danej osoby.

Osoby z wysokim poziomem zazdrości destrukcyjnej wolą, żeby sąsiadowi zdechła krowa, z konstruktywną – wolą kolejną krowę we własnym stadzie.

 

Szczegółowe wyniki badania znajdują się na stronie Nienieodpowiedzialni.