Ile kilometrów dróg i autostrad oddano do użytku?

Łączna liczba kilometrów autostrad w Polsce zwiększyła się ponad 3-krotnie (z 535 km do 1715 km), a dróg ekspresowych aż ponad 13-krotnie (z 190 km do 2557 km) między 2004 r. a 2020 r.

Najwięcej nowych autostrad oddano do użytku w 2011 r. – 210 km i w 2012 r. – prawie 241 km.

W latach 2017 i 2018 oraz w 2021 (do końca czerwca) nie oddano do użytku ani jednego kilometra autostrady.

 

Między rokiem 2004 a końcem czerwca 2021 r. w Polsce oddano do użytku łącznie 
5 301 km dróg i autostrad w tym:

 • 1 231 km autostrad
 • 2 458 km dróg ekspresowych
 • 1 612 km dróg klasy G lub GP (ruch główny lub główny przyspieszony)

 

Między 2015 r. a końcem czerwca 2021 (za rządów PiS, 6,5 lat) oddano do użytku:

 • 178 km autostrad
 • 1 200 km dróg ekspresowych
 • 178 km dróg klasy G lub GP (ruch główny lub główny przyspieszony)
  łącznie: 1 556 km.

 

W latach 2007-2015 (za rządów PO-PSL, 8 lat) oddano do użytku:

 • 885 km autostrad
 • 1 207 km dróg ekspresowych
 • 1 350 km dróg klasy G lub GP (ruch główny lub główny przyspieszony)
  łącznie: 3 442 km.

 

Uwaga 1: Rok 2015 podobnie jak 2007 jest rokiem granicznym (wybory i zmiana władzy) więc został ujęty zarówno w wyliczeniach dotyczących PO-PSL jak i PiS.

Uwaga 2: powyższe dane są zaokrąglone do pełnych kilometrów.

 

Kliknij, aby powiększyć:

 

 

Źródło: dane udostępnione ciekaweliczby.pl przez GDDKiA w ramach dostępu do informacji publicznej