Wzrost o 37%

O tyle wzrosną wydatki Kancelarii Sejmu od 2016 r. do 2018 r. za rządów PiS. Planowane na 2018 r. wydatki są wyższe o 154,4 mln zł od tych z roku 2016 r. Dla porównania, w latach 2010-2015 za rządów PO, wydatki Kancelarii Sejmu wzrosły o 17% (wzrost z 359,8 mln  zł do 419,9 mln zł).

Z budżetu Kancelarii Sejmu wypłacane są środki m.in. na uposażenia i diety poselskie, prowadzenie biur poselskich, finansowanie podróży krajowych i zagranicznych posłów i pracowników, wynagrodzenia pracowników Kancelarii oraz utrzymanie Kancelarii.

 


Źródło:

Lata 2010-2016 obejmują wydatki wykonane Kancelarii Sejmu – dane Najwyższej Izby Kontroli.
„Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w części 02 –  Kancelaria Sejmu”

2017* – Wydatki Kancelarii Sejmu według Ustawy Budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.

2018** – Planowane wydatki Kancelarii Sejmu
Planowany budżet Kancelarii Sejmu, do którego dotarł „Fakt”