Jak pomagają Polacy? Co drugi Polak pomaga finansowo, bardziej skłonni do tego są sympatycy PO i Nowoczesnej (sondaż)

Ponad połowa dorosłych Polaków (53%) deklaruje, że w ciągu minionego roku udzieliła pomocy finansowej innym osobom, przekazując datki na cele charytatywne, darowizny lub 1% podatku. Najwięcej osób deklarujących pomoc jest wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (po 69%), następnie wśród PiS (58%), a najmniej wśród Kukiz’15 (51%) – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

 

Większą skłonność do pomagania wykazują osoby z wielkich miast (59%) oraz osoby z wyższym wykształceniem (64%).

 

Wśród osób, które deklarują pomoc finansową więcej jest kobiet (52%) niż mężczyzn (48%). Najwięcej pomagających jest wśród osób powyżej 55 roku życia (32%), mieszkańców wsi (35%) oraz osób z wykształceniem średnim (33%).

 

Najczęściej deklarowaną formą pomocy jest przekazanie 1% podatku (63%), następnie datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (47%), na trzecim miejscu ex aequo: przekazanie pieniędzy na zbiórkę charytatywną w kościele oraz przekazanie gotówki na inną fundację (po 22%). Wsparcie projektów crowdfundingowych deklaruje jedynie 2% badanych.

 

Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom elektorat PiS wcale nie unikał wspierania WOŚP – aż 61% z tej grupy twierdzi, że przekazało pieniądze do puszek z serduszkiem.

To kolejny wynik wskazujący dużą popularność WOŚP w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, co powinno dać do myślenia niektórym liderom obozu rządzącego i skłonić ich do zaprzestania niepotrzebnych ataków na Orkiestrę” – komentuje dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Połowa badanych (50%) deklaruje, że pomaga spontanicznie pod wpływem akcji dobroczynnej, o której usłyszeli w mediach. Znacznie mniejsza grupa osób (20%) samodzielnie wychodzi z inicjatywą i wyszukuje osoby lub fundacje, które potrzebują pomocy. Pod wpływem osobistych próśb pomaga 17% badanych.

Sympatycy PiS i PO najczęściej pomagają spontanicznie (59%), natomiast wśród osób, które samodzielnie wyszukują osoby i fundacje, które potrzebują pomocy, najwięcej jest sympatyków Kukiz’15 (33%).

 Polacy chętniej pomagają pod wpływem spontanicznych akcji, o których dużo się mówi w mediach. Dobrze byłoby, gdyby jednak częściej pomagali świadomie wyszukując te osoby i fundacje, które pomocy potrzebują, a niekoniecznie mają środki i możliwości nagłośnienia swoich potrzeb w mediach” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

Polacy nie wykazują się dużą hojnością. Najwięcej osób (42%) w ciągu ostatniego roku przekazało na pomoc finansową do 50 zł. Kwoty między 51-100 zł przekazało 23% badanych, między 101-200 zł – 19%, a ponad 201 zł – 16%.

Kwoty do 50 zł oraz powyżej 201 zł najczęściej przekazują sympatycy Kukiz’15 (odpowiednio 40% i 32%), kwoty 51-100 zł sympatycy PiS i Nowoczesnej (29%), a 101-200 zł sympatycy Nowoczesnej (29%).


Mimo, że tylko ponad połowa Polaków pomaga finansowo, a przekazywane kwoty nie należą do najwyższych, to warto nadmienić, że Polacy potrafią okazać serce i pomagać również w inny sposób ofiarowując swój czas i pracę, co pokazały ostatnie wydarzenia w Rytlu, po sierpniowej nawałnicy.

 

———————————————————————————–

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska N=2115 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Terminy realizacji:  14 – 17 lipca i 12 – 14 sierpnia 2017 roku. Metoda: CAWI.

Ariadna  to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl

 

  1. Informacja prasowa – Sympatycy PO i Nowoczesnej są bardziej skłonni do pomocy innym
  2. Prezentacja „Postawy wobec pomagania w Polsce”