Jak zmieniły się wydatki na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w Polsce?

Między rokiem 2010 a 2021 koszty świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego (w 2020 i 2021), uwzględnione w rocznych planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększyły się o 68,9%. W tym samym czasie koszty wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej zwiększyły się o 72,6%.

Wydatki na opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień oraz programy pilotażowe w centrach zdrowia psychicznego w relacji do łącznych wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej uwzględnione w NFZ mają wynieść w 2021 r. zaledwie 3,38%. Będzie to drugi najniższy wskaźnik po roku 2019 – 3,33%.

Procentowo najwyższe wydatki na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień były w roku 2013 – 3,61% i 2014 – 3,62%.

W tym kontekście warto zaznaczyć, że między 2013 a 2020 rokiem o 40% zwiększyła się liczba prób samobójczych podejmowanych w Polsce, podczas gdy w tym okresie koszty świadczeń związanych ze zdrowiem psychicznym Polaków w relacji do kosztów wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej praktycznie się nie zmieniły z 3,61% do 3,57%.

Zobaczy więcej danych na temat prób samobójczych i samobójstw w Polsce.

Kliknij, aby powiększyć

 

Zobacz więcej danych w Planach Finansowych NFZ