Ile było prób samobójczych i samobójstw w Polsce?

O 40% zwiększyła się liczba prób samobójczych podejmowanych w Polsce między 2013 a 2020 rokiem.
12 013 osób podjęło próby samobójcze w 2020 r., podczas gdy w 2013 r. – 8 575 osób.

Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem zmniejszyła się o 15% między 2013 a 2020 rokiem.
5 165 osób odebrało sobie życie w wyniku samobójstwa w 2020 r., podczas gdy w 2013 r. – 6 101 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane za 2020 r. zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez Policję w ramach dostępu do informacji publicznej.

Dane Policji na temat samobójstw za 2013-2019

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? Ośrodki / Telefony / Pomoc