15% Polaków osobiście doświadczyło hejtu w Internecie (sondaż)

15% dorosłych Polaków w ciągu ostatniego roku osobiście doświadczyło hejtu w Internecie, rozumianego jako obrażanie, wyzywanie, poniżanie, wyśmiewanie lub zniesławianie. Hejtu doświadczyła aż co czwarta osoba (24%) w wieku 18-24 lata. Przeważa przekonanie, że u podłoża hejtu może tkwić brak satysfakcji z życia (37%), chęć zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu (33%), frustracja (32%) lub zazdrość (31%). Ale nie brakuje też głosów, że za hejtem stoją opłacone trolle lub boty (34%) i może on być związany z walką polityczną (27%). Co więcej, ponad połowa Polaków (58%) jest zdania, że obecnie za rządów PiS jesteśmy dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanujemy, niż w przeszłości za rządów PO-PSL i jest to aż o 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze 2 lata temu – tak wynika z badania przeprowadzonego dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Prawie co siódmy dorosły Polak (15%) twierdzi, że osobiście doświadczył hejtu w Internecie, czyli obrażania, wyzywania, poniżania, wyśmiewania lub zniesławiania. Stosunkowo częściej są to mężczyźni (19%) niż kobiety (11%). Najwięcej osób, które doświadczyły hejtu w Internecie, jest w grupie wiekowej 18-24 lat – aż co czwarta osoba (24%), oraz w grupie wiekowej 35-44 lata – prawie co piąta osoba (18%).

 

 

Z kolei do hejtowania otwarcie przyznaje się zaledwie 4% badanych, co nie powinno dziwić, bo takie działania trudno traktować jako coś, czym warto się chwalić. Część osób może też nawet nie być świadoma, że to co pisze w Internecie, jest już hejtem. Więcej osób przyznających się do stosowania hejtu jest wśród mężczyzn (5%) niż kobiet (3%), a najwięcej w grupie wiekowej 25-34 lata (7%).

 

 

Podłoża hejtu badani dopatrują się najczęściej w braku satysfakcji z własnego życia (37%), chęci zwrócenia na siebie uwagi i zyskania rozgłosu (33%), frustracji (32%) lub zazdrości (31%). Ale są też świadomi, że hejt może być wynikiem celowej aktywności opłaconych trolli lub botów (34%) i może być związany z walką polityczną (27%).

 

 

„Hejt jest bardzo groźnym zjawiskiem i powinien być piętnowany, ponieważ w jego konsekwencji cierpią ludzie oraz narastają jeszcze większe podziały społeczne. Osoby hejtujące myślą, że wypisują „tylko słowa” w Internecie, ale nie zdają sobie sprawy, że te słowa ranią i wyrządzają krzywdę danej osobie, a często i jej bliskim. Hejt może też zabić. Od kilku lat obserwujemy w Polsce wzrost liczby prób samobójczych. Niestety hejt jest jednym z czynników, które temu sprzyjają” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Ponad połowa Polaków (58%) jest zdania, że za rządów PiS jesteśmy dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanujemy, niż miało to miejsce za rządów PO-PSL i jest to aż o 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze 2 lata temu, kiedy uważało tak 48% osób. Badanie pokazuje, jak bardzo pogłębia się polaryzacja społeczna i jak rosną podziały między Polakami.

Zaledwie 11% badanych twierdzi, że Polacy są dla siebie bardziej życzliwi i bardziej się szanują obecnie za rządów PiS, niż w przeszłości za rządów PO-PSL (spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do września 2019 r.). 31% uważa, że Polacy są dla siebie tak samo życzliwi i tak samo się szanują niezależnie od tego, które ugrupowania sprawują władzę (również spadek o 5 punktów procentowych).

Zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (91%) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (77%) uważa, że obecnie za rządów PiS Polacy są dla siebie mniej życzliwi i mniej się szanują, niż w przeszłości za rządów PO-PSL. Co ciekawe, tego zdania jest również co piąty wyborca Prawa i Sprawiedliwości (21%), jednak w tym elektoracie dominuje przekonanie (48%), że Polacy są dla siebie tak samo życzliwi i tak samo się szanują obecnie za rządów PiS, jak i w przeszłości za rządów PO-PSL.

 

  1. Informacja prasowa „15% Polaków osobiście doświadczyło hejtu w Internecie” 27.09.2021
  2. Prezentacja „Hejt w Internecie i szacunek w opinii Polaków” wrzesień 2021
  3. Sondaż „Fake newsy, hejt i szacunek za rządów PiS a PO-PSL” wrzesień 2019
  4. Ile było prób samobójczych i samobójstw w Polsce?
  5. Ile było prób samobójczych i samobójstw dzieci i młodzieży?

————————————————————————————

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1050 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 17 – 20 września 2021 roku. Metoda: CAWI.

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku.