Ilu emerytów pracuje?

Na koniec 2020 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 776,6 tys. i była większa o ponad 43% od liczby pracujących emerytów na koniec 2011 r. (541,9 tys.). Jednocześnie w 2020 r. po raz pierwszy od 2013 r. nastąpił spadek liczby pracujących emerytów względem roku poprzedniego.

Między rokiem 2011 a 2020 udział pracujących emerytów w relacji do emerytów otrzymujących świadczenie wypłacane z ZUS zwiększył się z 10,9% do 13%.

 

 

 

Zobacz więcej danych ZUS na temat miesięcznych wybranych świadczeń pieniężnych oraz na temat pracujących emerytów

Dane dotyczące pracujących emerytów za lata 2020, 2019 oraz 2014, 2013, 2011 zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez ZUS.