Ilu emerytów pracowało na koniec 2021?

Na koniec 2021 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 812,9 tysi była większa o 50% od liczby pracujących emerytów na koniec 2011 r. (541,9 tys.).

Między rokiem 2011 a 2021 udział pracujących emerytów w relacji do emerytów otrzymujących świadczenie wypłacane z ZUS zwiększył się z 10,9% do 13,5%.

 

 

 

Zobacz więcej danych ZUS na temat miesięcznych wybranych świadczeń pieniężnych oraz na temat pracujących emerytów

Dane dotyczące pracujących emerytów za lata 2021, 2020, 2019 oraz 2014, 2013, 2011 zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez ZUS.