5030 osób

Tyle osób w 2016 r. otrzymało zezwolenie na pobyt stały i czasowy w Polsce z takich krajów jak Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Iran, Katar, Pakistan, Syria, Tunezja, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To ponad 2,5 razy więcej niż w 2014 r. kiedy pozwolenie na pobyt stały i czasowy otrzymało niecałe 2 tys. osób z tych krajów.

To, że polski rząd nie chce przyjąć uchodźców nie znaczy, że ludzie, często muzułmanie, nie będą do Polski przyjeżdżać, by tu legalnie mieszkać i pracować.

 

Tabela: Liczba osób, w stosunku do których wojewodowie wydali decyzje pozytywne w sprawie o zezwolenie na pobyt stały i czasowy (wg obywatelstwa)

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Zestawień rocznych” Urzędu do Spraw Cudzoziemców