45% Polaków nie utożsamia się z żadną partią (sondaż)

Niemal połowa dorosłych Polaków (45%) twierdzi, że żadna partia polityczna nie reprezentuje ich poglądów – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Wyniki badania wskazują, że niezależnie od tego, czy ktoś zamierza brać udział w wyborach czy nie, Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje poglądy 23% Polaków, na drugim miejscu jest Platforma  Obywatelska – 11%, a na trzecim Kukiz’15 – 7%. W dalszej kolejności: SLD – 4%, Nowoczesna – 3%, Razem – 3%, Wolność – 2% i PSL – 2%.

 

Jeśli natomiast popatrzymy na odpowiedzi osób, które zamierzają głosować w najbliższych wyborach, niemal co trzecia z nich (29%) ma poczucie, że żadna partia nie reprezentuje w pełni jej poglądów.
Wśród osób deklarujących udział w wyborach, 31% twierdzi, że PiS reprezentuje ich poglądy, 14% – PO, 7% – Kukiz’15, 6% – SLD, 5% – Nowoczesna, 3% – Razem, 3% – PSL i 2% – Wolność.

Badanie pokazuje, że na polskiej scenie politycznej jest miejsce na nowe ugrupowania, które mogą odpowiedzieć na potrzeby znacznej części Polaków.

 

1. Informacja prasowa „45% Polaków nie utożsamia się z żadną partią”

2. Prezentacja „Preferencje partyjne Polaków”

 

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska N=1054 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 9 – 12 marca 2018. Metoda: CAWI

Ariadna  to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl