Ile wynosi średnia oczekiwana długość życia kobiet i mężczyzn w Polsce?

Według wstępnych danych Eurostatu (stan na maj 2024 r.) średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w Polsce w 2023 r. wynosiła 78,6 lat i była dłuższa o 0,6 roku w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w 2019 r. (78 lat) oraz dłuższa o 7,1 lat niż jeszcze 30 lat temu w 1993 r. (71,5 lat).

Dla porównania: średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w krajach Unii Europejskiej w 2023 r. wynosiła 81,5 lat.

Polska jest na 21. miejscu wśród 27 krajów Unii Europejskiej pod względem średniej oczekiwanej długości życia w chwili urodzenia.

Continue reading