Jak zmieniła się liczba szpitali, oddziałów szpitalnych i łóżek?

Liczba szpitali w Polsce:

w latach 2005-2007 (PiS) zmniejszyła się ↓ 33

w latach 2007-2015 (POPSL) zwiększyła się ↑ 208

w latach 2015-2018 (PiS) zmniejszyła się ↓ 7

 

Liczba oddziałów szpitalnych w Polsce:

w latach 2005-2007 (PiS) zmniejszyła się ↓ 9

w latach 2007-2015 (PO-PSL) zwiększyła się ↑ 964

w latach 2015-2018 (PiS) zwiększyła się ↑ 295

 

Liczba łóżek w szpitalach w Polsce:

w latach 2005-2007 (PiS) zmniejszyła się ↓ o 4 470

w latach 2007-2015 (PO-PSL) zwiększyła się ↑ o 11 971

w latach 2015-2018 (PiS) zmniejszyła się ↓ o 5 262

 

Zobacz więcej danych na temat systemu ochrony zdrowia w Banku Danych Lokalnych GUS