Ile sklepów jest w Polsce?

Na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało 339 880 sklepów, o ponad 15 tys. mniej niż 2017 r. i jednocześnie najmniej od 2004 r. Najwięcej sklepów było w 2006 r. – 395 458.

 

 

 

Więcej danych o liczbie sklepów w Banku Danych Lokalnych (dział: Handel i Gastronomia, Sklepy i Stacje Paliw)