Ile było przestępstw z powodu publicznego znieważenia lub naruszenia nietykalności z powodów narodowościowych (Art. 257)?

W 2022 r. stwierdzono 478 przestępstw z powodu publicznego znieważenia lub naruszenia nietykalności z powodów narodowościowych (Art. 257). To ponad 1,6 razy więcej niż w 2015 r., kiedy stwierdzono 291 takich przestępstw i prawie 22 razy więcej niż w 2004 r., kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej i takich przestępstw stwierdzono 22.

W 2022 r. wszczęto 486 postępowań z powodu publicznego znieważenia lub naruszenia nietykalności z powodów narodowościowych (Art. 257). To prawie 2 razy więcej niż w 2015 r., kiedy takich postępowań wszczęto 254 i aż 27 razy więcej niż w 2004 r., kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej i takich postępowań wszczęto 18.

 

 

 

Dane za 2021 i 2022 zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez Policję w ramach dostępu do informacji publicznej.

Zobacz dane Policji dotyczące przestępstw z powodu publicznego znieważenia lub naruszenia nietykalności z powodów narodowościowych (Art. 257) w latach 1999-2020

 

Uwaga przekazana ciekaweliczby.pl przez Policję:

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. W związku z czym Policja gromadzi informacje o osobach nieletnich i ich czynach tylko i wyłącznie po uzyskaniu informacji o zakończeniu przez Sąd postępowania w sprawach nieletnich. Należy nadmienić, iż żaden przepis nie określa obowiązku przekazywania przez Sądy zwrotnej informacji do Policji.
Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję.

 

Jeżeli podoba Ci się moja działalność, korzystasz z moich ciekawych liczb, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie buycoffee.to.