Ile odpadów przywieziono do Polski?

Masa odpadów, które przywieziono do Polski na podstawie zezwoleń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) zwiększyła się ponad 3 razy między rokiem 2013 a 2021.

W 2013 r. do Polski przywieziono 110,3 tys. ton odpadów, w 2015 r. – 153,8 tys. ton, a w 2021 r. – 351 tys. ton.

Najwięcej odpadów na podstawie zezwoleń GIOŚ przywieziono do Polski w 2018 r. – 434,4 tys. ton.

 

 

Dane uzyskane przez ciekaweliczby.pl od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach dostępu do informacji publicznej

 

Jak podaje GIOŚ od 2018 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów obowiązuje całkowity zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych do unieszkodliwienia, w tym składowania lub spalania.

Prezentuję dane od 2013 r.  ponieważ w okresie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. do końca 2012 r. obowiązywały przepisy przejściowe, na podstawie których przywóz do Polski wszystkich rodzajów odpadów, wymagał zezwolenia. W statystykach od 2013 r. nie są już uwzględniane odpady z tzw. zielonej listy (np. złom, stłuczka szklana, makulatura) przeznaczone do odzysku, które nie wymagają uzyskania zezwolenia GIOŚ na przywóz odpadów.

 

 

Jeżeli podoba Ci się moja działalność, korzystasz z moich ciekawych liczb, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie buycoffee.to.