Prawie 2,5 m2

Statystyczny mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju za swoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które na koniec 2016 r. było najwyższe w Polsce, jest w stanie kupić w swoim mieście prawie 2,5 m2 mieszkania z rynku wtórnego. Mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, w którym zarobki były najniższe wśród wszystkich miast powiatowych, może kupić 1,2 m2 mieszkania. Natomiast mieszkaniec Warszawy może kupić zaledwie 0,7 m2.

W dyskusji o wielkości zarobków warto odnosić się do porównań i cen z danego miasta. Mieszkańcy Warszawy, których zarobki są jedne z najwyższych w Polsce mogą kupić prawie o połowę mniej metrów kwadratowych mieszkania niż mieszkańcy miasta, w którym zarabia się najmniej.


Dane:
Średnie wynagrodzenia w gospodarce narodowej według danych GUS (Bank danych lokalnych)

Ceny mieszkań: opracowanie własne na podstawie cen prezentowanych w serwisie otodom.pl w dniu 22.11.2017.
Założenia przyjęte do wyliczenia średnich cen: mieszkania o powierzchni 40-50 m2, roku budowy między 1950-1980r.