Ilu emerytów pracuje?

Na koniec 2019 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 794 tys. i była większa o 47% od liczby pracujących emerytów na koniec 2011 r. (541,9 tys.).

W tym czasie udział pracujących emerytów w relacji do emerytów otrzymujących świadczenie wypłacane z ZUS zwiększył się z 10,9% do 13,5%.

 

 

Zobacz więcej danych ZUS na temat miesięcznych wybranych świadczeń pieniężnych oraz na temat pracujących emerytów
(dane za lata 2019 oraz 2014, 2013, 2011 zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez ZUS).