Na jakie świadczenia medyczne pacjenci najczęściej nie odwoływali wcześniej umówionych wizyt?

W 2023 r. pacjenci w Polsce nie odwołali prawie 1,3 mln umówionych wcześniej wizyt do lekarza specjalisty czy na zabieg, blokując tym samym miejsce innym osobom, które w tym czasie mogłyby z danego świadczenia skorzystać.

Na liście skreśleń z powodu niezgłoszenia się przez osobę wpisaną w harmonogramie przyjęć w ustalonym terminie udzielenia świadczenia w 2023 roku, najwięcej było: świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu (428 tys.), świadczeń z zakresu kardiologii (280 tys.), fizjoterapii ambulatoryjnej (183 tys.), endokrynologii (120 tys.) i onkologii (99 tys.).

 

 

Uwagi z NFZ:

Obecnie możliwe jest przedstawienie danych o nieodwołanych wizytach oraz rezygnacjach tylko w odniesieniu do 40 wybranych świadczeń, na które listy są prowadzone w czasie rzeczywistym, tj. w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (APKOLCE).

Oznacza to, że jest to tylko częściowa skala zjawiska, ponieważ oprócz sprawozdań dot. świadczeń sprawozdawanych w AP-Kolce istnieje ponad 400 list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz ponad 100 list oczekujących na procedury/świadczenia, dla których nie istnieje obowiązek przekazywania informacji o niezgłaszaniu się pacjentów oraz rezygnacji z wizyt.

 

Kliknij, aby zobaczyć pełną listę 40 świadczeń

 

 

Dane zostały udostępnione ciekaweliczby.pl przez NFZ w ramach dostępu do informacji publicznej.

 

Jeżeli podoba Ci się moja działalność, korzystasz z moich ciekawych liczb, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie buycoffee.to.