Ile osób w Polsce pobierało emeryturę niższą niż minimalna emerytura (tzw. emeryturę głodową)?

337,6 tys. osób pobierało emeryturę* nowosystemową z ZUS w wysokości niższej niż najniższa emerytura (tzw. emeryturę głodową) na koniec grudnia 2021 r. To aż 14 razy więcej niż w grudniu 2011 r., kiedy taką emeryturę pobierało 23,9 tys. (wzrost o 313,7 tys. osób).

W grudniu 2021 r. najniższa emerytura krajowa wynosiła 1 250,88 zł brutto.

* bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych.


Zgodnie z art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższa ustawowa emerytura przysługuje, gdy:

  • mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat
  • kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat

 

 

Dane za 2021 r. udostępnione zostały ciekaweliczby.pl przez ZUS

Dane za lata 2011-2020