Wydatki Ministerstwa Sprawiedliwości

472 mln zł zwiększyły się wydatki w kategorii Ministerstwo Sprawiedliwości zapisane w Ustawie Budżetowej między rokiem 2011 a 2019 (wzrost z 191,3 mln do 665,1 mln zł).

W latach 2011-2015 wzrost wyniósł 26,4 mln zł, podczas gdy w latach 2015-2019 – 445,6 mln zł (wzrost ponad 3-krotny).

 

 

Zobacz więcej danych w Ustawach Budżetowych – pozycja budżetowa „Ministerstwo Sprawiedliwości” – pliki w załączniku nr 2: Zal_2 str_2 cz od 01 do 82.