Jak zmniejszyła się liczba linii autobusowych w Polsce?

Linie ogółem regularnej komunikacji autobusowej w Polsce między 2014 a 2022 rokiem:

  • liczba linii zmniejszyła się o 6 236, to jest o 40% (spadek z 15 498 linii do 9 262 linii)
  • długość linii w kilometrach zmniejszyła się o połowę – 50% (spadek z 788 612 km do 394 359 km).

 

Linie regionalne regularnej komunikacji autobusowej między 2014 a 2022 rokiem:

  • liczba linii zmniejszyła się o 1 635, to jest o 61% (spadek z 2 702 linii do 1 067 linii)
  • długość linii w kilometrach: zmniejszyła się o 63% (spadek z 202 360 km do 75 701 km).

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych. 
Ścieżka dostępu: Transport i Łączność – Linie regularnej komunikacji autobusowej

 

Jeżeli podoba Ci się moja działalność, korzystasz z moich ciekawych liczb, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie buycoffee.to.