Jednoosobowe gospodarstwa domowe bez dzieci

Prawie co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce to gospodarstwo jednoosobowe bez dzieci. W 2005 r. jednoosobowe gospodarstwa domowe bez dzieci stanowiły 18%, podczas gdy w 2018 r. już 24% ogółu gospodarstw domowych w Polsce.

 

Kliknij aby powiększyć

 

Definicja:

Gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Dziecko definiuje się jako członka gospodarstwa domowego w wieku poniżej 25 lat, które jest w pełnej zależności społecznej i ekonomicznej od innych członków gospodarstwa domowego (rodziców /dorosłych).

Zobacz więcej danych Eurostatu na temat gospodarstw domowych