Ile jest jednoosobowych gospodarstw domowych bez dzieci w Polsce?

Prawie co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce to gospodarstwo jednoosobowe bez dzieci. W 2005 r. jednoosobowe gospodarstwa domowe bez dzieci stanowiły 18,3%, podczas gdy w 2019 r. już 24,2% ogółu gospodarstw domowych w Polsce.
W 2019 r. jednoosobowych gospodarstw domowych bez dzieci było 3,6 mln na prawie 14,9 mln wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

 

Kliknij, aby powiększyć

 

Definicja:

Gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Dziecko definiuje się jako członka gospodarstwa domowego w wieku poniżej 25 lat, które jest w pełnej zależności społecznej i ekonomicznej od innych członków gospodarstwa domowego (rodziców /dorosłych).

Zobacz więcej danych Eurostatu na temat gospodarstw domowych