Co piąty

Średnio co piąty lekarz i dentysta w Polsce, w porównaniu do liczby absolwentów medycyny w danym roku, otrzymuje zaświadczenie o postawie etycznej uznające kwalifikacje w krajach Unii Europejskiej, które daje możliwość wyjazdu i pracy w krajach UE.

W 2017 r. Naczelna Izba Lekarska wydała 747 zaświadczeń lekarzom (8% więcej niż przed rokiem) i 139 lekarzom dentystom (o 21% mniej niż przed rokiem).

Z ostatnich dostępnych danych w 2015 r. studia medyczne ukończyło 3888 lekarzy i 935 dentystów.


Tabela 1.
Liczby zaświadczeń o postawie etycznej wydawanych przez Naczelną Izbę Lekarską lekarzom i lekarzom dentystom, ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej

 

Tabela 2. Liczba lekarzy i lekarzy dentystów kończących studia w danym roku


Źródło: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_rs_grd&lang=en

 

Uwaga: Zaświadczenia wskazują na zamiar wyjazdu. Nie ma możliwości zweryfikowania, czy każdy lekarz pobierający zaświadczenie ten zamiar zrealizował. Naczelna Izba Lekarska nie dysponuje danymi dotyczącymi wyjazdów medyków do krajów poza Unią Europejską.