71 posłów i posłanek w wieku emerytalnym w 2017

Zgodnie z nową ustawą obniżającą wiek emerytalny, w bieżącym roku 38 posłanek i 33 posłów znajdzie się w grupie osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Stanowią oni ponad 15% składu obecnego sejmu. Na koniec tej kadencji, czyli w roku 2020, aż 51 ze 131 posłanek będzie miało 60 lat lub więcej, a 69 z 329 posłów będzie w wieku 65 lat lub starszym.


Od października 2017 r. zacznie obowiązywać obniżony wiek emerytalny, ustanowiony przez rząd: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 

Klub PO z największym udziałem posłanek w wieku emerytalnym

Wśród 38 posłanek, które w 2017 roku będą miały 60 lat lub więcej, 20 jest w PO, 17 w PiS
i 1 w PSL.

Klub PiS z największym udziałem posłów w wieku emerytalnym

W przypadku mężczyzn, którzy w tym roku będą mieli co najmniej 65 lat, rozkład wygląda następująco: PiS – 21 posłów, PO – 6, Kukiz’15 – 2, PSL – 1, Unia Europejskich Demokratów – 1, Wolni i Solidarni – 1 oraz jeden poseł niezrzeszony.

 


Źródło: wyliczenia własne za 2017 r. (stan na koniec maja) na podstawie danych ze strony sejm.gov.pl

 

Rząd z jednej strony obniża wiek emerytalny, ale z drugiej strony, wielu posłów w wieku emerytalnym decyduje o losach państwa i jednocześnie chce zachęcić Polaków do dłuższej pracy.

 


Źródło: wyliczenia własne za 2017 r. (stan na koniec maja) na podstawie danych ze strony sejm.gov.pl


Obniżenie wieku emerytalnego najbardziej negatywnie wpłynie na wysokość emerytur kobiet – świadczenia będą nawet o kilkadziesiąt procent niższe niż te, które otrzymywałyby pracując do 65 roku życia.

W dyskusjach, które mają zachęcić Polaków, a szczególnie Polki do dłuższej pracy najczęściej padają argumenty finansowe, które dla wielu osób mogą być trudne do zrozumienia. Na wyobraźnię może bardziej podziała fakt, że żyjemy coraz dłużej, kobiety prawie 82 lata co oznacza, że na emeryturze będą średnio żyły około 22 lat” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

 

 

Źródło: wyliczenia własne za 2017 r. (stan na koniec maja) na podstawie danych ze strony sejm.gov.pl

 

Użyteczne dane:

Prawie 82 lata wynosi obecnie średnia oczekiwana długość życia kobiet w Polsce. Dla porównania, jeszcze 25 lat temu kobiety żyły krócej o pond 6 lat. Najdłużej w Europie żyją Hiszpanki i Francuzki – po 85 lat, najkrócej zaś Ukrainki – 77 lat.

Prawie 74 lata wynosi obecnie średnia oczekiwana długość życia mężczyzn w Polsce. Dla porównania, jeszcze 25 lat temu mężczyźni żyli krócej o ponad 7 lat. W Europie najdłużej żyją mężczyźni w Islandii – 81,2 lat, Liechtensteinie – 80,9 i Szwajcarii – 80,8. Średnia oczekiwana długość życia mężczyzn w Unii Europejskiej to prawie 78 lat.


Zobacz więcej danych na temat średniej długości życia w Europie (Eurostat) oraz Polsce (GUS)

 

Informacja prasowa 71 posłów i posłanek w wieku emerytalnym