Ile czasu Polacy przebywali na zwolnieniach lekarskich z powodu depresji i stresu?

W 2020 r. osoby ubezpieczone w ZUS na zwolnieniu chorobowym z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny oraz zaburzenia depresyjne nawracające przebywały łącznie ponad 17,6 mln dni i było to ponad 2 razy więcej niż w 2012 r. (8,2 mln dni)

W tym samym czasie łączna liczba dni absencji chorobowej z powodu wszystkich przyczyn zwiększyła się o 24% (wzrost z 206,8 mln w 2012 r. do 256 mln w 2020 r.).

Największy wzrost absencji chorobowej z powodu stresu i depresji nastąpił w roku pandemicznym 2020 w porównaniu do 2019 r. – o 40% (z 12,6 mln dni do 17,6 mln dni).

Udział wymienionych przyczyn (stres i depresja) w ogólnej liczbie dni absencji chorobowej spowodowanej przez wszystkie jednostki chorobowe zwiększył się z 4% w 2012 r. do 7% w 2020 r.

W 2020 r. z powodu depresji, zaburzeń adaptacyjnych i stresu wydano prawie 900 tys. zaświadczeń lekarskich, to jest o 92% więcej niż w 2012 r. (467 tys.).

 

 

Kliknij, aby powiększyć.

 

Zobacz szczegółowe na temat absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS