Zatrudnienie, wynagrodzenie i wydatki w Kancelarii Premiera

Przeciętne zatrudnienie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach:

2015-2019 (za rządów PiS) – zwiększyło się ↑ z 555 osób do 699 osób (wzrost o 144 osoby, czyli o 26%)

2011-2015 (za rządów PO-PSL) – spadło ↓ z 559 osób do 555 osób (spadek o 4 osoby, czyli o niecały 1%)

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach:

2015-2019 (za rządów PiS) – zwiększyło się ↑ z 8 018 zł do 10 065 zł (wzrost o 2 047 zł, czyli o 26%)

2011-2015 (za rządów PO-PSL) – zwiększyło się ↑ z 7 607 zł do 8 018 zł (wzrost o 411 zł, czyli o 5%)

 

Wydatki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach:

2015-2019 (za rządów PiS) – zwiększyły się ↑ z poziomu 146,8 mln zł do 335,2 mln zł (wzrost o 188,4 mln zł, czyli o 128%)

2011-2015 (za rządów PO-PSL) – zwiększyły się ↑ z poziomu 126,6 mln zł do 146,8 mln zł (wzrost o 20,2 mln zł, czyli o 16%)

 

Kliknij, aby powiększyć.

 

 

 

Zobacz więcej danych z kontroli NIK z wykonania budżetu państwa