Ile wynosi stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce?

Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w 2021 r. była najniższa ze wszystkich krajów Unii Europejskiej* i wyniosła zaledwie 2,77%. Średnia unijna wyniosła 16,93%. Najwyższa stopa oszczędności była w Irlandii – 24,34%.

W 2020 r., czyli pierwszym roku pandemii COVID-19 i lockdownów, stopa oszczędności gospodarstw domowych wzrosła we wszystkich krajach unijnych względem 2019 r.

W Polsce stopa oszczędności gospodarstw domowych w 2020 r. osiągnęła 11,77% i była to najwyższa wartość od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r. Z kolei w 2021 r. osiągnęła najniższą wartość, od kiedy Eurostat publikuje te dane, czyli od 1995 r.

Stopa oszczędności jest definiowana jako oszczędności gospodarstw domowych w relacji do ich dochodu rozporządzalnego.

*brak danych dla Malty, Rumunii i Bułgarii

 

 

 

 

Najwcześniejsze dane dla Polski są z 1995 r., natomiast dane dotyczące średniej unijnej są od 1999 r.

Zobacz więcej danych Eurostat dotyczących stopy oszczędności