Stawki za czynności adwokackie z urzędu / opłaty sądowe

Stawki wynagrodzenia z urzędu między rokiem 2003 a 2022 nie zmieniły się, a w kilku przypadkach nawet zmniejszyły, podczas gdy w tym samym czasie płaca minimalna zwiększyła się prawie 3,8 razy.

Od 2002 r., z małą przerwą w 2016 r. stawki minimalne za czynności adwokackie, które są wypłacane przez Skarb Państwa na pokrycie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, pozostawały na takim samym poziomie.

W kilku przypadkach stawki adwokackie za pomoc prawną z urzędu jak np. opróżnienie lokalu, skarga na czynności komornika, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, są obecnie nawet niższe niż jeszcze w 20 lat temu.

 

SPRAWY, W KTÓRYCH NASTĄPIŁ SPADEK STAWKI WYNAGRODZENIA Z URZĘDU

 

 

Od 2005 r. do końca lipca 2019 r. opłata sądowa od wniosku o wydanie kopii dokumentu wynosiła 1 zł. Od 1 sierpnia 2019 r. ta opłata wzrosła aż dwudziestokrotnie do 20 zł.

 

PRZYKŁADOWE OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH, KTÓRE ULEGŁY ZNACZNEMU  ZWIĘKSZENIU.

 

Zobacz prezentację Adw. Doroty Kulińskiej: „Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu – okiem wolnym od emocji”, która była prezentowana podczas konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej „W labiryncie pomocy prawnej z urzędu – czas na poważne zmiany”

Czytaj więcej na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej