63% Polaków uważa, że za rządów PiS wydawano za dużo pieniędzy na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia (sondaż)

Większość Polaków (63%) jest zdania, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości wydawano za dużo pieniędzy na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia i inne usługi publiczne. Ponadto, niemal połowa negatywnie ocenia działania polskiego rządu w zakresie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa (44%). Prawie połowa (49%) spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a 42% badanych ma oszczędności, które wystarczą na czas krótszy niż jeden miesiąc – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

PROGRAMY SOCJALNE A SŁUŻBA ZDROWIA

Co trzeci Polak uważa, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości wydawano wystarczająco dużo pieniędzy zarówno na programy socjalne, jak i na służbę zdrowia i inne usługi publiczne (31%), a tylko 6% jest zdania, że wydawano za mało na programy socjalne.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w zdecydowanej większości (93%) uważają, że rząd PiS wydawał za dużo na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia i inne usługi publiczne, podczas gdy wśród wyborców partii rządzącej tego zdania jest zaledwie 34%.

Większość zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (60%) uważa, że obecna władza wydawała wystarczającą ilość pieniędzy zarówno na służbę zdrowia i inne usługi publiczne, jak i na programy socjalne.

 

POMOC PRACOWNIKOM I PRZEDSIĘBIORCOM

Oceny negatywne (44%) przeważają nad ocenami pozytywnymi (35%) dotyczącymi działań polskiego rządu w zakresie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa. Co piąty badany (21%) nie jest w stanie odnieść się do tej kwestii.

Odpowiedzi na to pytanie pokazują, że ocena działań rządu jest zbieżna z sympatiami politycznymi
i wygląda niemal jak w lustrzanym odbiciu. Podczas gdy większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (73%) i Lewicy (77%) negatywnie ocenia działania podejmowane przez rząd, to większość wyborców PiS (73%) działania te ocenia pozytywnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią koronawirusa pokazała, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług publicznych i dobrze działająca służba zdrowia. Warto, aby rządzący wzięli to bardziej pod uwagę, ponieważ transferami socjalnymi nie zapobiegną kolejnym kryzysom w przyszłości, nie uratują gospodarki, ani nie zadbają o zdrowie Polaków” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

 

SYTUACJA FINANSOWA POLAKÓW

Prawie połowa Polaków (49%) ocenia, że ich sytuacja finansowa w ciągu najbliższych kilku miesięcy się pogorszy. 28% sądzi, że się nie zmieni, a 8% uważa, że się poprawi.

Co ciekawe, wśród wyborców PiS jest dużo mniej osób (40%) niż wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (62%) i Lewicy (57%), które uważają, że ich sytuacja się pogorszy. Prawie co ósmy (13%) wyborca partii rządzącej uważa, że jego sytuacja materialna w najbliższych miesiącach nawet się poprawi, podczas gdy wśród wyborców KO takich osób jest zaledwie 3%, a Lewicy – 6%.
W kontekście zbliżającego się kryzysu gospodarczego, odpowiedzi na to pytanie mogą świadczyć o wierze wyborców PiS w zapewnienia partii rządzącej o dużej pomocy finansowej.

 

STAN OSZCZĘDNOŚCI POLAKÓW

Biorąc pod uwagę czekający nas kryzys gospodarczy i możliwość utraty pracy przez wielu Polaków, niepokojące są odpowiedzi dotyczące stanu posiadanych przez nich oszczędności.

Co piaty Polak (20%) deklaruje, że gdyby stracił wszystkie źródła dochodów i musiał utrzymać się wyłącznie ze swoich oszczędności, to pieniędzy wystarczyłoby mu tylko na 1 tydzień.  22% ma oszczędności pozwalające się utrzymać przez 1 miesiąc, kolejne 22% byłoby w stanie przeżyć z oszczędności do 3 miesięcy, 18% – od 3 do 6 miesięcy, 8% – od 6 do 12 miesięcy,  a tylko co dziesiąty badany (10%) – powyżej 1 roku.

 


Wśród wyborców PiS jest więcej osób, niż wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (25% vs. 17%), które mają oszczędności pozwalające utrzymać się maksymalnie 1 miesiąc, ale jest też więcej osób mających oszczędności na czas między 6 a 12 miesięcy (13% vs. 5%).

Niezależnie natomiast od sympatii politycznych, co dziesiąta osoba deklaruje, że po stracie źródeł dochodów mogłaby z oszczędności utrzymać się przez ponad 1 rok (PiS – 10%, KO – 10%, Lewica – 9%).

 

 

 

  1. Informacja prasowa: 63 proc. uważa, że PiS wydawał za dużo na programy socjalne
  2. Prezentacja: Nastroje ekonomiczne Polaków w czasie pandemii

————————————————————————————

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1097 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 17 – 21 kwietnia 2020 roku. Metoda CAWI.

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją
i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na  www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl