Ile osób w Polsce pobierało emeryturę niższą niż minimalna emerytura?

Prawie 11-krotnie zwiększyła się liczba osób pobierających emeryturę nowosystemową* w wysokości niższej niż najniższa emerytura między grudniem 2011 r. a grudniem 2019 r.

Na koniec grudnia 2019 r. takich osób było 261 tys. podczas gdy w grudniu 2011 r. – 23,9 tys. (wzrost o 237,1 tys.).

W grudniu 2019 r. najniższa emerytura krajowa wynosiła 1100 zł brutto.

* bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych.


Zgodnie z art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższa ustawowa emerytura przysługuje gdy:

  • mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat
  • kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat

 

 

Dane udostępnione ciekaweliczby.pl przez ZUS