Ilu jest lekarzy w wieku 65+?

Prawie co czwarty lekarz (23,9%) uprawniony do wykonywania zawodu w 2018 r. był w wieku emerytalnym i miał 65 lat i więcej.

Liczba lekarzy w wieku 65+ zwiększyła się o prawie 50% między rokiem 2007 a 2018 (wzrost z 23 831 do 35 612). W tym okresie ogólna liczba lekarzy zwiększyła się o 18%.

Kliknij aby powiększyć

Uwaga: wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat. W biuletynie statystycznym dane prezentowane są w przedziałach: poniżej 35 lat, 35-44, 45-54, 55-64, 65 lat i więcej. Gdyby doliczyć lekarzy kobiety w wieku 60+ to w wieku emerytalnym (od 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) może być nawet co trzeci lekarz.

Zobacz więcej danych w biuletynach statystycznych Ministerstwa Zdrowia wydawanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)