Ilu jest lekarzy w wieku 65 plus w Polsce?

Co czwarty lekarz (24,5%) uprawniony do wykonywania zawodu w 2019 r. był w wieku emerytalnym i miał 65 lat i więcej.

Na koniec 2019 r. było 150 914 lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu, w tym aż 37 034 lekarzy w wieku 65+.

Liczba lekarzy w wieku 65+ zwiększyła się o 55% między rokiem 2007 a 2019 (wzrost z 23 831 do 37 034). W tym okresie ogólna liczba lekarzy zwiększyła się o 19% (wzrost ze 126 337 do 150914).

Kliknij, aby powiększyć.

Uwaga: wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat. W biuletynie statystycznym dane prezentowane są w przedziałach: poniżej 35 lat, 35-44, 45-54, 55-64, 65 lat i więcej. Gdyby doliczyć lekarzy kobiety w wieku 60+ to w wieku emerytalnym (od 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) może być nawet co trzeci lekarz.

Zobacz więcej danych w biuletynach statystycznych Ministerstwa Zdrowia wydawanych przez Centrum e-Zdrowia (dawniej CSIOZ)