Info_prasowe_40proc_Polaków_nie_rozumie_związku_pomiędzy_spadającym_wskaźnikiem_inflacji_a_poziomem_cen_15052023