Spadek powołań kapłańskich. Jak zmieniała się liczba alumnów diecezjalnych?

Liczba alumnów diecezjalnych w Polsce, czyli osób przygotowujących się do święceń kapłańskich w seminariach duchownych, zmniejszyła się ponad 3 krotnie między rokiem 1992 a 2020.

W 1992 r. w seminariach duchownych było 5 367 alumnów diecezjalnych, podczas gdy w 2020 r. –
1 619.  


Kliknij, aby powiększyć

 

Zobacz więcej danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego

oraz Publikacji Kościół Katolicki w Polsce 1991-2011