319 tys. alimenciarzy

Na koniec I półrocza 2018 r. było 319 tys. dłużników alimentacyjnych zarejestrowanych w bazie BIG InfoMonitor. To o prawie 51 tys. więcej niż na koniec marca 2016. W tym czasie długi alimentacyjne wzrosły o 3,4 mld do poziomu 11,9 mld zł.

31 maja 2017 weszły w życie zaostrzone przepisy Kodeksu Karnego przewidujące surowsze kary dla dłużników alimentacyjnych.

Na przyrost liczby dłużników w bazie BIG InfoMonitor częściowo wpływa większa aktywność gmin, które od połowy 2015 r. zostały prawnie zobowiązane do przekazywania informacji o niesolidnych rodzicach do wszystkich BIG-ów w kraju.

Zobacz więcej danych na temat dłużników alimentacyjnych w raportach BIG InfoMonitor