175 osób

Tyle osób zginęło w atakach terrorystycznych w 2015 r. w Europie. Stanowi to mniej niż 0,7% wszystkich osób, które w tym samym czasie poniosły śmierć w  wypadkach drogowych w Unii Europejskiej (26 100 osób).

Najbardziej krwawym rokiem pod względem ataków terrorystycznych w Europie był 1988 r. kiedy to zginęło 440 osób.


Źródło: DataGraver


Zobacz dane dotyczące ataków terrorystycznych:

1) Global Terrorism Database
2) zestawienia DataGraver


Zobacz więcej danych dotyczący wypadków drogowych w Unii Europejskiej (dane Komisji Europejskiej)