571 samochodów na 1000 mieszkańców

W 2016 r. w Polsce na 1000 mieszkańców przypadało 571 samochodów. To jeden z wyższych wskaźników w Unii Europejskiej, dla której średnia wynosiła 505. W Niemczech na 1000 mieszkańców przypadało 555 samochodów, we Francji – 479 a na Słowacji – 390.

W ciągu 26 lat liczba samochodów w Polsce na 1000 mieszkańców zwiększyła się ponad 4-krotnie.
W 1990 r. na 1000 mieszkańców przypadało zaledwie 138 samochodów.

Zobacz więcej danych EUROSTAT na temat ilości samochodów na 1000 mieszkańców w 2016 i za wcześniejsze lata