Ile uczniów uczy się w szkołach publicznych, a ile w niepublicznych?

We wrześniu 2020 (rok szkolny 2020/2021) w szkołach niepublicznych uczyło się 215 729 dzieci i młodzieży, co stanowiło 5,4% wszystkich uczniów, których było prawie 4 miliony (3 966 578).

Z kolei we wrześniu 2013 (rok szkolny 2013/2014) w szkołach niepublicznych uczyło się 133 225 dzieci i młodzieży, co stanowiło 3,5% wszystkich uczniów, których było ponad 3,8 miliona (3 823 776).

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach niepublicznych uczyło się o 62% więcej uczniów niż w roku szkolnym 2013/2014.

Szkoły niepubliczne stanowiły 12,6% wszystkich szkół we wrześniu 2020, a we wrześniu 2013 – 9,3%.


Między rokiem szkolnym 2013/2014 a 2020/2021 ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących (wzrost z 23 243 do 53 795).

W 2013 licea były 3-letnie, a w 2020 już 4-letnie, ale również udział młodzieży w liceach niepublicznych w łącznej liczbie uczniów w liceach zwiększył się z 4,2% do 8,4%.

W roku szkolnym 2020/2021 niepubliczne licea ogólnokształcące stanowiły prawie jedną czwartą wszystkich liceów w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

Dane nie obejmują szkół dla dorosłych

Kliknij, aby powiększyć.

 

Zobacz więcej szczegółowych danych MEN na temat szkół