Ilu emerytów pracuje?

Na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 747,2 tys. i była większa o prawie 38% od liczby pracujących emerytów na koniec 2011 r. (541,9 tys.).

W tym czasie udział pracujących emerytów w relacji do emerytów otrzymujących świadczenie wypłacane z ZUS zwiększył się z 10,9% do 13%.

Continue reading